Steen Ole Rasmussen: Formidling versus forkyndelse, Okt. (2010) - Artikeloversigt