Steen Ole Rasmussen: Magtrelationen mellem stat og marked, Dec. (2008) - Artikeloversigt