Steen Ole Rasmussen: Fra naturtilstand til civilisation, Okt., (2008) - Artikeloversigt