Steen Ole Rasmussen: Den store fortælling - i konfliktens tjeneste (2014) - Artikeloversigt