Steen Ole Rasmussen: Kammerat napoleon, italesættelsen af det europæiske projekt. (2011) - Artikeloversigt