Steen Ole Rasmussen: Ugens nytte og bytteværdi, om nytten af det der ikke er. Maj (2011) - Artikeloversigt